Mandir Information

+91 8348 808080

The daily schedule and temple timings of Mangal Graha Mandir for devotees.

सकाळी ५:०० नित्यप्रभात मंगल अभिषेक
सकाळी ७:०० ते रात्री ११:०० दर्शन
सकाळी ७:०० सकाळची महाआरती
सकाळी ८:०० ते १८:०० अभिषेक पूजा ( कालावधी- १ तास )
दुपारी १२:०० नैवेद्य
सायंकाळी ६:०० सायंकाळची महाआरती

सकाळी ५:०० नित्यप्रभात मंगल अभिषेक
सकाळी ७:०० ते रात्री ११:०० दर्शन
सकाळी ७:०० सकाळची महाआरती
सकाळी ८:०० ते १८:०० अभिषेक पूजा ( कालावधी- १ तास )
दुपारी १२:०० नैवेद्य
सायंकाळी ६:०० सायंकाळची महाआरती
सायंकाळी ७:०० निवास व्यवस्था सुरु

सकाळी ५:०० पंचामृत अभिषेक
सकाळी ७:०० ते रात्री ११:०० दर्शन
सकाळी ७:०० सकाळची महाआरती
सकाळी ८:०० ते १८:०० अभिषेक पूजा ( कालावधी- १ तास )
दुपारी १२:०० नैवेद्य
सायंकाळी ५:०० पालखी
सायंकाळी ६:०० सायंकाळची महाआरती

सकाळी ५:०० नित्यप्रभात मंगल अभिषेक
सकाळी ७:०० ते रात्री ११:०० दर्शन
सकाळी ७:०० सकाळची महाआरती
सकाळी ८:०० ते १८:०० अभिषेक पूजा ( कालावधी- १ तास )
दुपारी १२:०० नैवेद्य
सायंकाळी ६:०० सायंकाळची महाआरती

सकाळी ५:०० नित्यप्रभात मंगल अभिषेक
सकाळी ७:०० ते रात्री ११:०० दर्शन
सकाळी ७:०० सकाळची महाआरती
सकाळी ८:०० ते १८:०० अभिषेक पूजा ( कालावधी- १ तास )
दुपारी १२:०० नैवेद्य
सायंकाळी ६:०० सायंकाळची महाआरती

सकाळी ५:०० नित्यप्रभात मंगल अभिषेक
सकाळी ७:०० ते रात्री ११:०० दर्शन
सकाळी ७:०० सकाळची महाआरती
सकाळी ८:०० ते १८:०० अभिषेक पूजा ( कालावधी- १ तास )
दुपारी १२:०० नैवेद्य
सायंकाळी ५:०० श्री यंत्र पूजा
सायंकाळी ६:०० सायंकाळची महाआरती

सकाळी ५:०० नित्यप्रभात मंगल अभिषेक
सकाळी ७:०० ते रात्री ११:०० दर्शन
सकाळी ७:०० सकाळची महाआरती
सकाळी ८:०० ते १८:०० अभिषेक पूजा ( कालावधी- १ तास )
दुपारी १२:०० नैवेद्य
सायंकाळी ६:०० सायंकाळची महाआरती
सायंकाळी ७:०० ते ९:०० सुंदरकांड

loader